REGLEMENTE FÖR LANDSTORMSFONDENS MINNESMEDALJ

ALLMÄNT
Minnesmedaljer utdelas i valörerna Silver som bröstmedalj i 8:e storleken och Guld som bordsmedalj i 13:e storleken. Minnesmedaljer kan tilldelas enskilda för insatser inom eller för frivillig försvarsverksamhet enligt Landstormsfondens syften.

Minnesmedalj kan jämväl tilldelas för insatser inom eller för Landstormsfonden.

Förslag till mottagare framtas inom Centralrådet.

Inom eller för frivillig försvarsverksamhet
Silvermedalj. För framstående insatser av bestående värde under avsevärd tid.
Guldmedalj. För utomordentliga insatser av bestående värde.

Inom fondens verksamhet
Silvermedalj. Traditionellt tilldelas medaljen ledamot av Centralrådet efter gagnerika insatser under avsevärd tid. Dessutom kan medaljen tilldelas annan enskild för framstående insatser för fonden.
Guldmedalj. Kan tilldelas för insatser av utomordentlig betydelse för Landstormsfonden.

Överlämnandet sker vanligtvis vid en enkel ceremoni i anslutning till att centralrådet sammanträder.