REGLEMENTE FÖR LANDSTORMSFONDENS MINNESMEDALJ

ALLMÄNT
Minnesmedaljer utdelas i valörerna Brons, Silver och Guld.
Minnesmedaljer kan tilldelas enskilda för insatser inom eller för frivillig försvarsverksamhet enligt Landstormsfondens syften.
Minnesmedaljer kan jämväl tilldelas för insatser inom eller för Landstormsfonden.
Förslag till mottagare framtas inom Centralrådet.

Inom eller för frivillig försvarsverksamhet
Bronsmedalj
. För mycket betydelsefulla insatser under avsevärd tid.
Silvermedalj. För framstående insatser av bestående värde under avsevärd tid.
Guldmedalj. För utomordentliga insatser av bestående värde.

Inom fondens verksamhet
Bronsmedalj
. Traditionellt tilldelas medaljer ledamot av Centralrådet efter minst
ett års tid inom detta. Dessutom kan medaljen tilldelas annan enskild för mycket gagnerika insatser under avsevärd tid för fonden.
Silvermedalj. Traditionellt tilldelas medaljen ledamot av Centralrådet efter gagnerika insatser under avsevärd tid inom rådet. Dessutom kan medaljen tilldelas annan enskild för framstående insatser för fonden.
Guldmedalj. Kan tilldelas för insatser av utomordentlig betydelse för Landstormsfonden.
(med avsevärd tid avses minst fem år, men i regel åtminstone tio år)

Sedan beslut fattats underrättas mottagaren med brev i varvid i texten anges fondens motiv till tilldelningen. Överlämnande sker vanligtvis vid en enkel ceremoni i anslutning till att Centralrådet sammanträder.